Говеждо - Език от пасищно говедо, доставка 16 ноември

Код на продукта: Език от пасищно говедо, 12 лв./кг.
Наличност: 1
Депозит: 5,00 лв.

Цена: 12 лв./кг. Пакет около 1 кг.

Чифлик Ливади © 2018 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs