Говеждо - Черен дроб от пасищно говедо, доставка 29 март

Код на продукта: Черен дроб от пасищно говедо, 10 лв./кг.
Наличност: 5
Депозит: 2,00 лв.

Цена: 10 лв./кг. Пакети по около 1 кг.

Чифлик Ливади © 2019 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs