Свинско - Контрафиле от пасищно прасе, доставка 22 януари

Код на продукта: Контрафиле от пасищно прасе, 28 лв./кг
Наличност: 12
Депозит: 5,00 лв.

Цена: 28 лв./кг. Пакети от около 0.700 кг.

Чифлик Ливади © 2019 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs