Свинско - Бут без кост от пасищно прасе, доставка 29 май

Код на продукта: Бут без кост от пасищно прасе, цена 16 лв./кг.
Наличност: 7
Депозит: 5,00 лв.

Цена 16 лв./кг. Пакети по около 1 кг. 

Чифлик Ливади © 2018 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs