Говеждо - Врат без кост от пасищно говедо, доставка 2 април

Код на продукта: Врат без кост от пасищно говедо, цена 17.50 лв./кг.
Наличност: 6
Депозит: 5,00 лв.

Цена 17.50 лв./кг. Пакети по около 1 кг.

Чифлик Ливади © 2019 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs