Говеждо - Бонфиле от пасищно говедо (само главата на филето), доставка 2 април

Код на продукта: Бонфиле от пасищно говедо, 43 лв./кг.
Наличност: 2
Депозит: 5,00 лв.

Цена: 43 лв./кг. Пакети по около 0,800 кг.

Чифлик Ливади © 2019 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs