Говеждо - Далак от пасищно говедо, доставка 16 ноември

Код на продукта: Далак от пасищно говедо, цена 5,40 лв./кг.
Наличност: 1
Депозит: 2,00 лв.

Цена: 5,40 лв./кг. Пакети по около 1 кг.

Чифлик Ливади © 2018 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs