Свинско - Контрафиле от пасищно прасе, доставка 4 юли

Код на продукта: Контрафиле от пасищно прасе, 15.20 лв./кг
Наличност: 11
Депозит: 5,00 лв.

Цена: 15.20 лв./кг. Пакети от около 0.700 кг.

Чифлик Ливади © 2017 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs