Свинско - Ребра от гърди от пасищно прасе, доставка 27 март

Код на продукта: Ребра от гърди от пасищно прасе, 13 лв./кг.
Наличност: 5
Депозит: 5,00 лв.

Цена: 13 лв./кг. Пакети по около 1 кг.

Чифлик Ливади © 2018 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs