Свинско - Плешка без кост от пасищно прасе, доставка 30 октомври

Код на продукта: Плешка без кост от пасищно прасе, 16 лв./кг.
Наличност: 8
Депозит: 5,00 лв.

Цена: 16 лв./кг. Пакети по около 1 кг. 

Чифлик Ливади © 2018 Работи на OpenCart | Сглобен от MazeLabs